ΦΑΚΕΛΟΙ

Οι φάκελοι  διατίθενται σε διαστάσεις :

α) 11,4Χ23 εκ. β) 16,2Χ23 εκ. και γ) 25Χ35 εκ.

Εκτυπώνονται με 1, 2, 3, 4 χρώματα.

Δείτε τιμές εδώ : ΤΙΜΕΣ ΦΑΚΕΛΑ