ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ ή ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τα Επιστολόχαρτα, που πλέον έχουν και μια ακόμη χρήση, αυτή των εκτυπωμένων παραστατικών (τιμολόγια κλπ) έχουν διάσταση Α4. Εκτυπώνονται με 1, 2, 3, 4 χρώματα σε χαρτί ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ 80 γρ. 

Δείτε τιμές εδώ : ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ